Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden, privacy en klachten

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden Amsterdamse Meesters van toepassing.

In onze algemene voorwaarden is opgenomen een aansprakelijkheidsbeperking.
Voorts is in onze algemene voorwaarden opgenomen dat Amsterdamse Meesters deel neemt aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van  de Geschillencommissie Advocatuur.

Hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan vindt u in onze privacyverklaring

Klik op onderstaande links om te downloaden.