Meteen naar de inhoud
Home » Onze Rechtsgebieden » Herstelregeling voor gedupeerde ouders Kinderopvangtoeslag

Herstelregeling voor gedupeerde ouders Kinderopvangtoeslag

  Bent u jaren lang onterecht door de Belastingdienst beschuldigd van Kinderopvangtoeslag fraude?

  Gelukkig is er de Herstelregeling voor gedupeerde ouders Kinderopvangtoeslag. Amsterdamse Meesters is door de Raad voor Rechtsbijstand geselecteerd om gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslag affaire bij te staan om hun schade te verhalen. De Herstelregeling wil getroffen ouders erkenning bieden en (ruimhartig) de schade herstellen. Terecht natuurlijk!!!

  Weer nieuwe regels en loketten waar u moet aankloppen voor compensatie

  Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u geen energie, zin of geen vertrouwen meer heeft om zich bezig te houden met de Herstelregelingen en alles daarom heen. Er speelt ook nogal wat, zoals:

  Catshuisregeling van € 30.000,- na een eerste lichte toets. Is € 30.000,- compensatie wel genoeg?

  Integrale toets, klopt de berekening van de Belastingdienst wel, zijn alle jaren wel meegenomen of heeft u recht op meer compensatie?

  Wij overleggen voor en met u met de Persoonlijk Zaakbehandelaar.

  Hoe zit het met de extra vergoeding van 30% in geval van Opzet/Grove Schuld?

  Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

  Is er sprake van vooringenomenheid door de belastingdienst?

  Of is er sprake van de hardheidsregeling? En wat is dat eigenlijk?

  Berekening van uw werkelijke schade, waaronder uw immateriële schade.

  Noodvoorzieningen die u misschien nodig heeft. Wij helpen u bijvoorbeeld met een urgentie.

  Commissie Werkelijke Schade (CWS). Hoe doe je dat? De aanvraag moet voor 31 december 2023 zijn ingediend .

  Bezwaar & Beroep instellen.

  Beroep Niet Tijdig Beslissen indienen bij de rechtbank als de belastingdienst niet tijdig Integraal beoordeeld of niet op tijd beslist op bezwaar.

  De rechtbank stelt bij uitspraak een termijn vast en een dwangsom van € 100,– per dag met een maximum van € 15.000,–

  Wij gaan met u mee naar de hoorzitting in geval van een bezwaar- of beroepsprocedure.

  Ook gaan wij met u mee naar de Commissie Werkelijke Schade


  Kunt u door de bomen het bos nog zien? Wij kunnen u helpen en bijstaan.

  Door persoonlijke begeleiding loodsen wij gedupeerde ouders door de herstel- en compensatieregelingen


  Amsterdamse Meesters helpen u bij een verzoek om financieel herstel bij de Belastingdienst/Toeslagen. Wij begeleiden u door het gehele proces. Daarbij verliezen wij de menselijke maat nooit uit het oog.
  Wij helpen u bij het inschatten van de zaak en maken samen met u een plan van aanpak en gaan aan de slag om snel resultaat te behalen.

  Een passende financiële compensatieregeling die uw leed enigszins verzacht, is ons gezamenlijke doel.

  Wij helpen u gratis

  Wij werken als team met u samen. U hoeft niets te betalen; ook geen eigen bijdrage. Via de Raad voor Rechtsbijstand is er speciaal voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag een regeling getroffen. Klik hier voor meer informatie.

  Voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek kunt u ons bellen of mailen