Ga naar de inhoud
Home » Onze Rechtsgebieden » Huurrecht

Huurrecht

  Juridische bijstand voor Huurders en Verhuurders

  Heeft u als verhuurder te maken met een huurder die overlast veroorzaakt of met een wanbetaler?
  Wordt u als huurder geconfronteerd met uitzetting? Of weigert een verhuurder gebreken te herstellen in uw woning?

  Wij helpen zowel huurders als verhuurders van woon-, winkel en bedrijfsruimten
  Verhuurders helpen wij met :

  huurachterstanden en wanbetaling door huurders (incassomaatregelen)

  beëindiging en opzegging huurovereenkomsten

  ontbinding van huurovereenkomsten

  vordering tot ontruiming

  onderhuur

  overlast door huurders en afwijkend (illegaal) gebruik

  aantreffen wiet of hennep kwekerij

  nadere huurprijsaanpassing en huurprijzen

  opstellen van huurovereenkomsten

  gehuurde nodig voor eigen gebruik of renovatie

  Huurders helpen wij met :

  dreigende ontruiming of uitzetting

  huurachterstand

  onderhuur

  onderhoud, reparaties en vervanging

  gebreken aan de woning, aansprakelijkheid en schadevergoeding

  huurbescherming

  indeplaatsstelling en woningruil

  medehuur, bijvoorbeeld in geval van een huwelijk

  U kunt bij Amsterdamse Meesters terecht voor advies en juridische bijstand.