13/06/2016

Strafrecht

  • Bent u aangehouden door de politie?
  • Heeft u een oproep om voor de rechter (Politierechter of Meervoudige Kamer) te verschijnen en heeft u een dagvaarding ontvangen?
  • Heeft u een strafbeschikking ontvangen of  ben u door de Officier van Justitie opgeroepen voor een
    zogenaamde  TOM-zitting of Officierszitting?
  • Misschien heeft u onterecht een paar dagen vastgezeten en wilt u schadevergoeding?
  • Is er onterecht een politie inval geweest en heeft u schade?
  • Bent uw rijbewijs kwijt omdat de politie uw rijbewijs heeft ingenomen wegens te hard rijden of alcohol gebruik?
  • Is een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgewezen?

Neem dan snel contact op met Amsterdamse Meesters om de schade te beperken.  Hoe sneller hoe beter!                                          

Wij helpen en adviseren u graag tijdens het politieonderzoek. Ook kunnen wij direct uw strafdossier opvragen, zodat u echt weet wat er nu eigenlijk voor verdenking tegen u loopt. Wij nemen uw verdediging op ons en bereiden samen met u de zitting voor.
Maar ook dienen we graag een klaagschrift voor u in indien uw rijbewijs door de politie is ingenomen.

Een aantal veel voorkomende zaken waarmee wij u kunnen helpen:

– Diefstal en heling – Drugbezit, drugshandel
– Mishandeling – Heling
– Bedreiging – Beslissingen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
– Bijstandsfraude (Participatiewet) – Onderbrengen en tewerkstellen van illegale vreemdelingen
– Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel – Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf
– Wet Wapens en Munitie – Klaagschrift over niet teruggave in beslag genomen goederen
– Hennepgebruik en hennepkwekerij – Klaagschriften over niet verdere vervolging indien u slachtoffer bent geworden van een misdrijf
– Vordering benadeelde partij – Klaagschriften tegen weigering teruggave in beslag genomen rijbewijs wegens te hard rijden of alcohol
– Schade veroorzaakt door politie-inval – Zienswijze, Bezwaar & Beroep tegen afwijzing VOG

 – Verzoek  tot schadevergoeding omdat u onterecht hebt vastgezeten op Politiebureau of
Huis van Bewaring

Print Friendly, PDF & Email