Ga naar de inhoud
Home » Onze Rechtsgebieden » VOG afgewezen

VOG afgewezen

  VOG afgewezen? Amsterdamse Meesters helpt u verder

  VOG nodig voor een nieuwe baan

  U heeft misschien een nieuwe baan op het oog. De nieuwe werkgever kan dan zomaar vragen naar uw VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De VOG wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd. In een VOG  staat zwart op wit dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die een belemmering zijn voor het werk dat u wilt gaan doen. 

  Vervelend is het echter als u vervolgens de mededeling krijgt dat uw aanvraag voor een VOG is afgewezen. Eerst heeft u waarschijnlijk een voornemen tot afwijzen van de VOG aanvraag ontvangen of misschien zelfs al een definitieve afwijzing van uw VOG-aanvraag.

  U kunt de VOG direct  aanvragen bij de gemeente of digitaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Weigering aanvraag VOG

  Wordt uw aanvraag voor een VOG door de gemeente of het Ministerie van Justitie en Veiligheid afgewezen, dan heeft dit vaak wel een reden. Als u bijvoorbeeld in de afgelopen 4 jaar een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kunt u daar nog steeds last van hebben.
  Bent u jonger dan 23 jaar dan wordt bijvoorbeeld maar 2 jaren terug gekeken.

  Afhankelijk van uw functie en leeftijd zijn de voorwaarden voor afgifte van een VOG dus verschillend. Zo wordt er bij taxichauffeurs bijvoorbeeld 5 jaren teruggekeken. Bij zedendelicten wordt er levenslang teruggekeken en geldt er gedurende 20 jaren zelfs een strenger beleid. Welk profiel op uw VOG van toepassing is, kunt u nagaan op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Dat u een strafblad heeft, wil helemaal niet betekenen dat u niet in aanmerking komt voor een VOG

  VOG afgewezen? Dat hoeft niet definitief te zijn

  Er hoeft gelukkig  niet meteen iets aan de hand te zijn. Amsterdamse Meesters kan u helpen meer duidelijkheid over de gronden van de afwijzing van de VOG te krijgen. Om vervolgens samen met u een bezwaarschrift tegen de afwijzing op stellen.

  Bezwaar bij definitieve weigering VOG

  Is uw VOG-aanvraag definitief afgewezen? Dan kunnen wij u bijstaan in een bezwaarprocedure en proberen om alsnog een Verklaring Omtrent Gedrag voor u te verkrijgen.  Het is belangrijk dat u niet te lang wacht, maar direct actie onderneemt zodat de bezwaartermijn niet verloopt en uw kans op een afgifte van de VOG groter wordt.  Of een VOG wordt toegewezen, is vaak erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

  Wat is de functie waar de VOG voor is aangevraagd?

  Wat zijn de strafrechtelijke aantekeningen op uw strafblad en wat waren de omstandigheden daarbij?

  Wat zijn uw de belangen bij wel toewijzing van de VOG?


  Het is afhankelijk van al deze omstandigheden welke kansen u uiteindelijk heeft op toch een afgifte van de VOG.
  Amsterdamse Meesters kan u daarbij helpen.